Kezdőlapra

Fordulópont 28. szám
Kié a könyv(tár)?

Felhívás: A Népmese Napja

Mese és szövegértés
Felhívás „A népmese napja” megrendezésére

Õseinktõl kincsekkel teli tarisznyát kaptunk örökségbe, de mintha az utóbbi évtizedekben ezeket a nagyszerû ajándékokat egyre gyakrabban üveggyöngyökre cserélnénk. Vegyük birtokba, ismerjük meg, fényesítsük újra és adjuk tovább az eleinktõk kapott mesebeli kincseket!

A Magyar Olvasástársaság felhívással fordul mindazokhoz, akiknek fontos a népmesék fennmaradása és a mesékben élõ bölcsesség továbbhagyományozása, hogy csatlakozzon azon kezdeményezéshez, amely szerint ezentúl szeptember 30-át, Benedek Elek születésnapját, a Népmese Napjaként tiszteljük. A Népmese Napját elsõ ízben 2005 õszén rendezzük meg, és a budapesti rendezvényen túl szeretnénk országossá bõvíteni a programokat. Kérjük a könyvtárosokat, óvónõket, pedagógusokat és a mesével foglalkozó szakembereket, valamint a meseszeretõ gyerekeket és felnõtteket, hogy ezen a napon megkülönböztetett tisztelettel forduljanak mind a magyar, mind más népek meséi felé.

Elevenítsék fel a mesemondás õsi mûvészetét, hallgassák meg egymás legkedvesebb meséit, emlékezzenek meg mesemondóinkról, mesegyûjtõinkrõl, és a mesékbe szõtt bölcsesség máig érvényes üzeneteirõl, arról a mindennapjainkban is használható tudásról, ami minden népmese sajátja. Kérjük az intézmények vezetõit, tegyék lehetõvé, hogy ezen a napon minden gyerek legalább egy népmesét tarisznyájába (iskolatáskájába, emlékezetébe, lelkébe) tehessen, okulásul, vigasztalásul vagy egyszerûen csak örömforrásként, hiszen egy megfelelõ pillanatban megkapott mese olykor egész életünkre kihathat.

Ne hagyjuk veszendõbe menni mindazt, ami évszázadokon keresztül élni segítette az embereket!

Budapest, 2005. április 24.
Magyar Olvasástársaság
Bp. 1827 • www.hunra.hu


vissza