Kezdőlapra

Fordulópont 18. szám
Mindennapi agresszió?

Sz. G.: Agresszívküldi

Érdemes elgondolkodni azon, hogy a – figyelemkeltõ rajzot, animációt használó – televíziós reklámok korában milyen szerepe maradt a nyomtatott sajtóban hajdan elmaradhatatlan karikatúra mûfajának. Azt tapasztaljuk, hogy nem csupán a szerepe változott (?), hanem már a jelenléte is kérdéses: alig találni karikatúrát a lapokban. Úgy tûnik, hogy a kor(unk) mûfaja, a reklám felõl mérlegelve az esélyeket, a helyzet alapvetõ változását kell észlelnünk: a piac mitikus fogalma és valósága (mûfajt determinálóan) egydimenziójúvá hatalmasodott. Nem is olyan régen a piacokon még kedélyesen vagy szenvedélyesen lehetett például alkudni, és az üzletkötés folyamatában az eladó a vevõnek igyekezett a kedvében járni, tudva tudván, hogy az eladó, sõt maga a piac is (hinné ezt egy mai fiatal?!) a vevõért van! Manapság, a piac agresszív mítoszának korában, kezdjük elhinni, hogy a piacért vagyunk mi, mindannyian. A reklám pedig agresszíven keres és hajszol minket, fölényes, rámenõs szellemben inkább, semmint szellemességgel. Gyermekkorunk „szív küldi szívnek szívesen”-szerû szirupos hangvételének ez épp a fordítottja: a reklám agresszívküldi mûsor a galambszív és agresszív pólusai közötti célközönség minden egyedének címezve. Totális agresszívtiprás. („Agresszívet örököltünk a mi jó apánktól?”) …A karikatúra visszavonulna, kivonulna a kulturális piacról? Szerintem óriási az esélye: a piac (-gazdaság, -kultúra) szélén szemlélõdve a szellem alapmûveleteit – a még gyér, de lassan újra szaporodó és értõ közönség elõtt – elvégezni. A fiatal Könczey Elemér évek óta közli jelzéseit a piac szélérõl. Szó nélkül, mert õ már tudja: a karikatúra a vonalakkal beszél. Szöveg nélkül c. kötetében (Erdélyi Híradó Kiadó, Kolozsvár, 2002.) 222 rajzot ad közre. A piac szélérõl mi is látszik? Az egymást kioltó agressziók komikus tülekedése. Ez a fiatal kolozsvári grafikus megtalálta a helyét és nézõpontját – úgy általában a karikatúra mûfajának, és saját mûvészi tevékenységének.


vissza