Kezdőlapra

Fordulópont 18. szám
Mindennapi agresszió?

Fischer Eszter: Pater semper incertus est

A nõk egyenjogúságának fontossága egyetlen demokratikusan gondolkozó ember számára sem lehet kétséges. Semmi sem indokolhatja, hogy az emberiség egyik fele születésétõl fogva kevesebb jogokkal rendelkezzen, mint a másik. Mégis, a nõket a világ számos területén (és ez a múltban még inkább így volt) nem tekintik saját jogokkal rendelkezõ önálló lénynek, csak a férfi kiegészítõjének, tartozékának. Hagyományõrzõbb, a vérségi kapcsolatoknak nagyobb jelentõséget tulajdonító társadalmakban a nõ szinte a család tulajdonának számít, a család becsületének õrzõje, és fel sem merülhet, hogy önmagával szabadon rendelkezhetne. Meg van fosztva a nemi öröm jogától, tartozik a neki kiosztott férfi rendelkezésére állni, hozzá hûségesnek lenni, és a család becsületét, ezzel nemegyszer saját életét teszi kockára, ha önálló utakra indul. Mindez a férfiak esetében egészen másképpen fest, a férfi magától értetõdõen ura saját testének és saját örömének. Ez a szemlélet semmiképpen sem csak a primitív társadalmak sajátja, rejtettebb formában a modern világban is tovább él. A közvélemény mind a mai napig másképpen ítéli meg a nõk hûtlenségét, mint a férfiakét, sõt, az a nõ, aki túlságosan nyíltan kimutatja, hogy örömét leli a szexuális élvezetekben, ma is megkaphatja, hogy olcsónak, könnyen kaphatónak nevezik. Mi lehet az oka ennek a feltûnõ ellentétnek? (Folytatását lásd a folyóirat nyomtatott verziójában.)


vissza