Kezdőlapra

Fordulópont 19. szám
A gyermek a tét?

TALÁLKOZÁSI PONT: MindenGyerek konferencia

MindenGyerek Konferencia 2003. május 26-28. A MindenGyerek Konferenciát az ELTE BTK Szociológiai és Szociálpolitikai Intézetének Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszéke a Hilscher Rezsõ Szociálpolitikai Egyesületével közösen kelti életre a gyermekekkel foglalkozó szakemberek számára. A konferencia fõvédnöke: Ferge Zsuzsa akadémikus Szervezõ: a Gyerekparadicsom Alapítvány Vendégeink: A Bécs belvárosi kerületei gyerekjóléti szolgálata munkatársai és partnerei A konferencia elsõdleges célja lehetõséget teremteni az egymástól gyakran elkülönülten dolgozó szakemberek számára a gyermekekkel kapcsolatban felmerülõ aktuális problémák, kezdeményezések, legújabb eredmények megismertetésére. Ezért a konferencia programjának kialakításában is lehetõséget szeretnénk adni az aktív részvételre. Örömmel és köszönettel fogadjuk elõadások, workshopok szervezését, továbbá projecteket, szervezeteket bemutató poszterek készítésének, standok mûködtetésének felajánlását. A beérkezõ ajánlatok elfogadásáról szakértõk segítségével döntünk. Kérjük, akik élni kívánnak az általunk felajánlott lehetõségekkel, azok egyoldalas ajánlatukat, szakmai önéletrajzukat és a szervezet bemutatkozóját, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat a Gyerekparadicsom Alapítvány, 1191 Budapest, Katica utca 15. vagy a mindengyerek@ngo.hu email címre küldjék el. A konferencia középpontjába a most induló intézményeket – a gyermekjogi biztost és a gyermekjogi képviselõket, a települések önkormányzatai által kötelezõen nyújtandó ifjúsági információs és tanácsadó szolgáltatást, a gyermekek napközbeni ellátásának alternatív formáit – állítjuk, de nem feledkezhetünk meg a fogyatékos gyerekek és családjaik segítésérõl sem, s a fogyatékosok nemzetközi éve külön alkalmat ad az új kezdeményezések, eredmények, és a szakmaközi együttmûködési lehetõségek bemutatására. A konferencia egyben • az iskolai gyermekvédelmi felelõsök, • szabadidõ-szervezõk, • a gyermekjóléti intézményrendszer munkatársainak, • az önkormányzati ifjúsági referenseknek, • a gyermek-közmûvelõdés szakembereinek, • a védõnõknek, • a gyerekorvosoknak, • az ifjúságkutatóknak, • a gyermekekért dolgozó szervezetek aktivistáinak, • s „mindenkinek” a találkozási pontja lesz. Kezdeményezzük a konferencia akkreditálását a pedagógusok, a személyes szolgáltatást nyújtó szociális szakemberek és a közmûvelõdésben dolgozók továbbképzési rendszerében is. A konferencia honlapja:
www.mindengyerek.ngo.hu


vissza