Kezdőlapra

Fordulópont 20. szám
Kire vagyok féltékeny?

Voigt Vilmos: La Fraude, la Gelosia...

Ezek a rögtön ható szép szavak a reneszánsz legnevezetesebb olasz mûvészetleírójától, Giorgio Vasaritól származnak, aki imígyen mutatja be az olasz manierista festészet legjelentõsebb képviselõjének, Angelo Bronzinonak 1546 körül készült alkotását, amelyet a mûvész a francia királyi udvar számára alkotott. Ma ez a kép a londoni National Gallery büszkesége, és általában „(a bujaság) Allegóriá(ja)” címen említik. Minthogy nemcsak a szerelem, hanem a vágy, a megcsalás, a kétségbeesés és fõként az idõ gazdag, sokoldalú allegorikus kompozícióban jelenik meg a képen – sokszor megcsodálták, és a modern ikonológiai mûvészettörténet-írás egyik legismertebb tanulmánya, Erwin Panofskynak „az atya-idõ” címû dolgozata a festmény mesteri, sokoldalú, nemcsak mûvészettörténeti, hanem eszmetörténeti értékelését is megadja.
Ebben a dolgozatában Panofsky idézi Vasari leírását, sõt pontosan utal a kép számunkra még érdekesebb, legközelebbi rokonára: Bronzinónak egy másik, gyakorlatilag egykorú festményére – amely (szerencsénkre) a budapesti Szépmûvészeti Múzeumban látható.
(Tovább lásd a folyóirat nyomtatott verziójában. Megrendelhetõ a PONT Kiadó címén: 1300 Bp., Pf. 215. Tel/fax: 368-8058, e-mail: rendeles@pontkiado.hu)


vissza