Kezdőlapra

Fordulópont 23. szám
Mint a minta?

Szávai Ilona: Mint a minta?

A minták, példák keresése, és a hozzájuk való igazodás – inkább: ihletett viszonyulás – az emberi viselkedés annyira megkerülhetetlen jellemzõje, hogy a mindennapi élet dimenzióiban ma még nem mindenütt látszik, tehát nem is igazán tudatosult a szerepe.
Tudjuk, persze iskolai tanulmányainkból, hogy például a benzol képletét milyen játékos analógia alapján fedezte fel a tudomány ( a tudós!), a tanulás, a memorizálás, az élet dolgaiban való eligazodás folyamatának egyéni fordulataira pedig saját példatárunk a legbeszédesebb, legárulkodóbb: olykor egészen fura, hogy mit mihez kötünk, hogy milyen példák, analógiák alapján alkotunk ítéleteket.
Bizonyos, hogy a madár- vagy rovarszakértõk megfigyeléseibõl sokat hasznosítottak a repülõgép-konstruktõrök, de mégsem az ilyenszerû mintákat szoktuk baráti beszélgetéseinken, közéleti vitáinkon emlegetni, hanem azokat, amelyek minden ember számára morálisan fontosak és érthetõek. Hiszen mindannyian érintettek vagyunk. A huszadik század egyik legnagyobb tudósa, Albert Einstein fogalmazta meg: „nincs más ésszerû nevelés, mint mintaképnek lenni; ha másképp nem megy, hát elrettentõ mintaképnek.”
Mindannyian részesei vagyunk a folyamatnak: mintát nyújtunk, vagy mintát követünk. És ez nem mechanikus. És nem kockázatmentes.
Mint minden kisgyerek, óvodás kislányom is szeretett „rajzokat másolni”. Nagyobb volt a varázs, no és a rajzolás bensõségessége, ha rávette a papát, rajzoljon valamit, amit aztán õ „lerajzol”. A papa egyik (mellékelt) rajza: kis törpe nyomában egy óriás ballag. A rajzot a kislány is „lerajzolta”. De mivel ebben a korban a gyerek még fogalmilag rajzol, a másolat nem követte mindenben a mintát: a felnõtt rajzán profilban menetelõ törpe és óriás a kislány rajzán – szembefordul velünk! Ebben a szembefordulásban megmutatkozik a mintakövetésben is feltárulkozó egyéniség.
A hatodik évfolyamába lépett FORDULÓPONT mostani számát a a minta, a példa oly tágas fogalomkörének szenteljük, azzal a szándékkal, hogy a megközelítés most is közérdekû, közérthetõ és õszinte legyen. Továbbra is várjuk olvasóink lapunkat formáló véleményét, leveleit.


vissza