Kezdőlapra

Fordulópont 4. szám
Mint a mesében?

Szávai Ilona: Amirõl szó van

Ha az emberek közti kommunikáció gyökeréig akarunk ásni, akkor végül oda jutunk, ahol a történetek kezdõdnek A köznyelv és a napi nyelvhasználat valami nagyon fontosat rögzít és jelez, amikor szinte logikátlanul, nyakra-fõre, bármikor, bármihez köti (az "arról van szó" értelmû) kifejezést: ez a történet arról szól (vagy: a történet nem arról szól) Teheti ezt a köznyelv használója, mert hiszen, ha valamirõl szó van, azzal már történik valami. De ha nem lenne szó semmirõl - ez akkor is történet. (Amely arról szól, hogy nincs szó semmirõl.) Nem a szavakkal vagy paradoxonokkal játszunk, csupán azt rögzítenénk, hogy az emberi kommunikáció fontos - és leginkább kutatott - kérdése a hogyan, de mindannyiunkat legmélyebben érint a: mit? A néma gyerek szavát is értenünk kell. Ottlik Géza szavaival: otromba, elnagyolt jeleinkbõl-jeleinkkel is meg kell értenünk vagy másokkal kell megértetnünk azt, hogy mi történik. Mindannyian szereplõi vagyunk történeteknek. Saját élettörténetünkben pedig egyenesen fõszerepet oszt reánk a sors. És egy sajátos belsõ beszéd (emlékek, érzelmek, álmok, tervek, képzelgések) nyelvén rögzodnek történeteink. Hogy a külvilággal való érintkezést szolgáló konvencionális nyelven az emberi történésekbol mi fogalmazódik meg, és válik "kommunikáció tárgyává" - ez a legnagyobb, legfontosabb egyéni és közösségi élettények sorába tartozik. Mennyit, mit tud a társadalom arról, ami az egyénnel történik? Az egyén mit épít be (eléggé gyakran: mit kényszerül beépíteni) a világ történéseibõl a saját tudatvilágába? Errõl szól a történet A kisgyerek történetekben kapja a hitét, családja és közössége múltját; és történetekben tárulkozik fel õ maga is a környezetének. A történet arról szól, hogy ki kell mondani, el kell beszélni. Ha ez nem történhetne meg, nem volna történet, történelem. Beszélni nem mindenki tanul meg. De mindenki mesél. Lapunknak ezt a számát a mesélésnek szenteltük. A "történet arról szól", hogy mi történik velünk gyerekkorunktól kezdve itt, most: a második évezred fordulópontján. És talán nincs is ennél fontosabb történet.


vissza