Kezdőlapra

Fordulópont 28. szám
Kié a könyv(tár)?

Dali Endre: Könyvtárélmények

Olvasmányélmények helyett – de legalábbis mellettük – mostanság inkább könyvtárélményeim vannak. Régen is voltak efféle élményeink: tudtuk, hogy egyik vagy másik egyetemi kar, kisváros, intézmény stb. könyvtárának éppen milyen beszerzés, örökséghagyás vagy más úton-módon gazdagodott az állománya. A történelem is kínálta olykor furcsa „ajándékait”. Bukaresti magyar értelmiségiek azzal dicsekedtek vagy húsz évvel ezelõtt, hogy amiért Erdélyben börtön, de legalábbis intenzív zaklatás jár, õk azokat a könyveket könnyedén kikérik és olvassák egy fõvárosi román könyvtárban, amely megkapta a rég megszüntetett nagyszebeni fõgimnázium teljes könyvállományát. Bukaresti barátaink itt olvasták eredeti, elsõ kiadásban Kossuthot, Széchenyit és a Romániában tiltott régi magyar és német szerzõket… Mindannyiunk közös történelmi élménye, hogy ma már a mûveknek és gondolatoknak nem lehet útját állni sem országhatárral, sem tiltólistákkal, sem lakatokkal. Sosem hittem volna, hogy egész könyveket fogok elolvasni képernyõn – mégis megesik ez, mind gyakrabban. Legfrissebb könyvtárélményem a www.questia.com – a szaporodó digitális könyvtárak egyike, amely (angol nyelven) sok tízezer könyvet kínál (persze pénzért, de nem drágán) és százezerszám folyóiratot, napi frissítéssel. Az angol nyelvterületen megjelent könyveket olvashatom, jegyzetelhetem, nyomtathatom stb. Kitûnõ keresõprogram áll rendelkezésre, hogy eligazodjak az állományban. Az pedig állandó kiterjedésben van: mondjuk háromszáz évvel ezelõtt megjelent alapkönyveket is folyamatosan bekebelez. Az angol nyelven publikáló kiadók kortárs kiadványai is – a nyomtatott változattal egyidõben – elérhetõek itt, ha az illetõ kiadó szerzõdéses viszonyba került a könyvtárral… Vagy egy más könyvtárral. Hiszen ezek szaporodnak. Elvileg minden valaha megjelent könyv egyszer elérhetõvé válik. Számomra az is élmény, hogy a kompillátorok fontoskodó hadát meggyérítette a könyvek hozzáférhetõségének elve és gyakorlata.


vissza