Kezdőlapra

Fordulópont 13. szám
Veszteségek nyeresége?

Szávai Ilona (szerk.): ÍGY LÁTTÁK A MAGYAR GYEREKEK
2001. szeptember 11-ikét

2001. szeptember 11. este már minden hírszolgáltató és hírforrás úgy nyilatkozott, hogy aznap világtörténelmi fordulatot éltünk meg. Hogy ez idõponttól kezdve valami nagyon lényeges megváltozik az életünkben… A televíziók elõtt ültek a gyereke(in)k is, akik a megváltozó, a történelmi fordulópont utáni világban élik majd le életüket. Hogyan jutott el hozzájuk a hír, mit és hogyan fogtak fel belõle - ezt szerettük volna megtudni, közvetlenül tõlük. Néhány nappal a terrortámadás után fogalmaztunk meg kérdõívünk négy kérdését, és küldtük szét az íveket hazai és határon túli magyar iskolákba. A kitöltött ívek visszaküldésének végsõ határidejét is megszabtuk: 2001. október 15. Tehát abban az intervallumban születtek a válaszok, amikor a sokk után és válaszlépések elõtt az egész világ az esélyeket fontolgatta. A gyerekek név nélkül töltötték ki a kérdõíveket, csupán életkorukat és nemüket jelölték , aki akarta, ezt is elhagyhatta. (Az idézett válaszokban: 11é.=11 éves, L.=lány, F.=fiú) Négy kérdésünket úgy fogalmaztuk meg, hogy véletlenül se minõsítsük azt, amire rákérdezünk. Így a gyerekek nevezhették néven élményeiket, az információkat és azt, amit azokról gondoltak. A válaszokat feldolgoztuk, alább - kérdésenként elkülönítve - típusaik szerint öszszegezzük. Az idézendõ válaszokat betûhíven adjuk közre, hiszen ez is sok mindent képes jelezni.
A felmérésbõl az olvasó maga is tovább következtethet. Gyorsfelvételt nyújtunk át egy hallatlanul drámai pillanatról - és a pillanatot átélõ, azt feldolgozó gyermeki tudatról. Tovább gondolható-elemezhetõ dokumentum. Melynek tanúsága szerint szeptember 11. után (hogy csupán egyetlen kiragadott példával éljünk) még a köznyelvi szavak jelentése is megingott: néhány gyerek számára a felhõkarcoló már nem épület, hanem: repülõgép, amely karcolja a felhõket, és adott esetben a felhõbe nyúló épületeket…
Összesen 423 gyermek válaszolt a kérdésekre. Általános iskolások és középiskolások, 8 és 18 év közöttiek. Lakóhelyüket általában feltüntették a kérdõíven. Valamivel kevesebb mint 2/3-uk lány. 51 gyermek a Budapesti Gyengénlátók Általános Iskolájának növendéke, egytizedük lakik csak Budapesten, a többiek az iskola épületében lévõ diákotthonban, õk csak hétvégenként mennek haza a szüleikhez.
Még valami a válaszok elé kívánkozik: 1,18% (5 gyerek) írta, hogy nem tud semmit! õk úgy élték életüket azokban a napokban, hogy nem volt tudomásuk arról, ami Amerikában történt.


1. Tudod, mi történt nemrég Amerikában? Írd le röviden, hogy mit tudsz arról, ami ott történt!

A következõ típus-válaszokat kaptuk:
32,24%: Amerikában terrortámadás történt. A World Trade Center ikertornyaiba eltérített repülõgépek ütköztek. A két torony összeomlott. Nagyon sok áldozat volt. (Osama Bin Ladent gyanúsítják.)
26,24%: Afgán terroristák által eltérített repülõgépek közül 1 a Pentagonba, 2 a World Trade Center ikertornyaiba ütközött. A WTC összeomlott, sok a halálos áldozat. Oszama Bin Ladent vádolják a terrortámadás kitervelésével.
17,26%: Két repülõgép beleütközött az ikertornyokba. / Eltérített repülõgépek magas házakba ütköztek.
7,09%: Amerikában terrortámadás történt.
2,6%: Háború tört ki.
2,13%: Terrortámadás érte a Pentagont.
Néhány, teljes egészében idézett, konkrét válasz:
• Azt, hogy terrortámadás érte Amerikát. Eközben összedõlt az ikertorony. Az Egyesült Államokat olyan nagy támadás érte, hogy New Yorkban ledõlt a két iker torony. Kubult is megbombázták. Fehéroroszt is megbombázták, de még ez meg sem történt több lépfenést is bevittek a kórházba összesen 11 áldozatot. (13é., Feldebrõ)
• Az Afgánok eltérítették a négy gépet és a világkereskedelmi központba a másikat pedig a Pentagonba külték be, de egy csomóan meghaltak. És még a gyerekek se jártak iskolába, hanem csak harcolnak. De õ a barlangba van bent nem megy onnan ki és így nem bírják elkapni. (12é. F., Feldebrõ)
• 4 utasszállító gép terror támadás áldozatává vált. Több 10000 ember vált áldozatává. Megrémült emberek szaladgáltak. Egy gép a Pentagonba is bele csapódott. Késõbb az emberek a nyugalom megõrzése érdekében nem mentek ki az utcára. New Yorkban minden csendes volt. (13é. L., Feldebrõ)
• Két db. eltérített repülõgép a terroristák számáról belecsapódott a Világkereskedelmi központba (ikertorony). A Pentagon sem maradt ki. A terroristák vezetõje: Osama Bin Laden. Az Amerikaiak háborúra készülnek. Szerintem ebben az ügyben nagy hiba, hogy az Afganisztáni gyerekeket a terrorra tanítják, és ártatlan embereket is megölnek. (13é. L., Feldebrõ)
• Terrortámadás történt 2001. szept. 11.-én. Amerikát megtámadták az Afganisztániak. Több felhõkarcolóba belementek repülõgépekkel. Több utasszállítót eltérítettek útjáról és beleirányították a felhõkarcolókba. Afganisztán fellázadt Amerika ellen, ezért indítottak terrortámadást, vezetõje Osama Bin Laden. (14é. F., Pilismarót)
• Oszama Bim Laden terrorszervezete eltérített 5 repülõgépet, ami aztán elõre meghatározott célpontokba csapódott be. Egy a Pentagon épületébe, kettõ a Világkereskedelmi Központ északi és déli tornyába, egyet lelõttek az Amerikai vadászgépek, és egy lezuhant. (12é. F., Szigethalom)
• Én azt tudom, hogy felrobbantottak egy nagy épületet, és most háború van, már bombáznak. (10é. L., Gyergyószentmiklós) • Amerikát nemrég terrortámadás érte, felrobbant a világkereskedelmi központ két ikertornya, azaz két repülõgép csapódott bele és a nagy hõtõl megolvadt a fém tartóváz. Az elsõ számú gyanusított Osama bin Laden afgán terroristavezér, aki "Szent háborúnak" titulálta a támadást. (13é. F., Gyergyószentmiklós)
• Tudom, hogy mi történt, de nem tudom, hogy mit írjak errõl az eseményrõl. (10é. L., Gyergyószentmiklós) • Amerikában az történt, hogy az afganisztáni terroristák eltérítettek négy személyszállító repülõt. Az elsõt egy nagy kereskedelmi épületbe irányították, a második a kereskedelmi épület ikertornyába irányították. A harmadikat a NASA épületébe irányították, a negyedik nem ért célba. (11é. F., Gyergyószentmiklós)
• Az Iszlámok bombázták Amerikát, egy épületbe három repülõ csapódott be. (11é. L., Gyergyószentmiklós) • Amerikában terrortámadások voltak és Amerika a terroristák támadásait nem bírta és nem bírta, hogy rongálják az országot és visszavágott. (12é. L., Gyergyószentmiklós)
• Leomlott az épûlet. Csak pár ember menekült ki. Azt mondják, hogy terror támadás. Mindenki elutazott. Sokan meghaltak. Már bombázzák Afganisztánt. (8é. L., Ercsi)
• Légi támadás Amerikában az egyik kereskedelmi központban. (14é. L., Drávafok)
• Belerepült 3 repülõgép 3 magas épületbe. Terrortámadás. (13é. F., Drávafok)
• A terrortámadás melyet Usama Bin Laden intézett New York és Washington ellen. New Yorkba a Világkereskedelmi Központot Washingtonba a Pentagont támadta. Volt még 3 gép csak lezuhantak vagy lelõtték õket. (13é. L., Drávafok) • 2 repülõgép belecsapodott a Világkereskedelmi Központba és, egy gép a Pentagonba, a negyedik gép pedig szárazföldre zuhant mert az utasok szembe szálltak az utasokkal. (14é. F., Drávafok)
• Én azt tudom, hogy 4 gépet eltérítettek. Az egyik repülõ Amerikától nemmessze lezuhant. Kettõ az Ikertoronyba, s kettõ a világkereskedelmi központba. Az elkövetõk fõnöke Osababinladen. (12é. F., Aldebrõ)
• A terroristák megtámadták a gépet és a kereskedelmi központba belecsapódot. Sok ember melhalt az épületben. Amerika OSAMABIN LADENT vádolták és kérték hogy adják ki, de õk nem adtákki és elkezdõdöt a háború. (11é. F., Verpelét)
• Egy terrortámadás Amerika ellen. Két repülõgépet eltérítettek és beleirányították a Világkereskedelmi Központba. Méghozzá utasszállító repülõgépeket, amin nõk és gyerekek is utaztak. (12é. L., Feldebrõ)
• Öngyilkos terroristák repülõvel lerombolták a World Trade Centert. Majd a Pentagont is megtámadták. Több tízezer ember halt meg akkor. A World Trade Center egy ikertorony volt. Sokan dolgoztak ott, ezért haltak meg annyian. Osama Bin Laden-t gyanusítják. Feltehetõleg õ tervelte ki az egészet. (13é. L., Feldebrõ)
• Eltérítettek 4 repülõgépet és egy belement a Wörtvércenterbe egy a Pentagonba és rengeteg halálos áldozat lett. Ez úgy néz ki, hogy Osalabin Laden áll ennek a hátterében. (12é. L., Feldebrõ)
• Ki tört a terror épületek robbantak fel. Aki megtámadta Osszadili Landen. Szeptember 11.-én történt ez a tragédia. Sok ember háznélkül maradtak a robbanás miatt! Világ kereskedelmi központ. (14é. L., Feldebrõ)
• New Yorkban két repülõ belecsapódott a Wörklédcenterbe, és egy Waschinktonban a Pentagonba. (13é. L., Siklós)
• Az Afgánok közülük a teroristak 2 utas szállító repülõvel belerohantak a World Trade élelmiszer központba. (10é. L., Siklós)
• Két utasszállító repülõgép ledöntötte a két felhõkarcolót, egy az USA országházára esett; a tengerbe és egy erdõbe is esett repülõ. Sokan meghaltak, megsérültek, sokan eltûntek. Aki tudott elmenekült a környékrõl. Még a metrólyuk is leállt. (14,5é. L.)
• A terroristák elfoglaltak három repülõt, két repülõt az ikertoronynak a harmadikat egy füves területre. Az amerikaiak nagyok dühösek lettek az Afganisztánra. De az utóbbi idõben gyanús csomagokat kapott sok ember és lépfenét kaptak. (10é. F., Nyomár)
• Az afgánok lerombolták az ikertornyokat. Elirányítottak 4 repülõt és az amerikaiak ikertornyát lerombolták. A támadás irányítója Ora Mobin Laden. (10é. F., Nyomár)
• Az amerikai ikertoronyba és még azthiszem 2 nagy épületbe belementek a repülõgépek. A terrorok irányították el. Az amerikaiak visszavágnak és sok bombát lönnek Afganisztánba. Afganisztániaiak levelet küldenek Amerikába a levélbe fehér por található. A fehér por megbénítja az embert. Hallottam, hogy 3 ember meghalt és, hogy küldtek Ausztriába és Magyarországba is, de szerencsére ez csak liszt vagy valami ilyesmi volt. (10é . L., Pétfürdõ)
• A Világkereskedelmi központba belecsapódott egy vadászrepülõ. Több halottat találtak, kb 6800-at, köztük van néhány magyar is. Még mindig keresik a romokban a halottak számát. (10é. L., Várdomb)
• Amerika nagyon sok országot tönkre tet azért, hogy õ legyen a világ országa, és õ terjesztete el a éc betegséget. És ezért indított Laden terrorcsapatot én ezt hallottam és, hogy igaz-e vagy nem én nem tudom. (12é. L., Hódmezõvásárhely)
• Hülye Oszamadin Ladennek a haverlyai lerobólták az iker tornyot három napja bombázzák az Amerikaiak õket. Remélem lerombolják egész Afganisztánt. (11é. F., Hódmezõvásárhely)
• A repülõ direkt belehajtott a második. Az elsõ gépben bomba volt. Az épület ben is plasztik bomba volt. Miér romolták le az ikerházakat. (12é. L., Hódmezõvásárhely)
• Terrortámadás történt. Felrobantották a pénzügyi központot. Ladent nem agyák ki a társai. Amerikában az elnök elbujt. (11é. L., Hódmezõvásárhely)
• Az hogy felrobantoták az iker épületet, és a Híradó is azt mondja hogy Oszama Bim Ládden volt a tete. Közel ötmilioan voltak az épületben. (12é. F., Hódmezõvásárhely)
• Lebombáztak pár épületet. Többekközt a Tvállomást is. (15é. L., Komárom)
• A World Trade Center New York jelképévé vált, sõt talán az egész Amerikai Egyesül Államok nagyságát szimbolizálja. A vallási fanatikusokat pont ez irritálta és ezért megsemmisítették és ezzel sokezer ember életét oltották ki. Az akció végrehajtása nagy szervezettségre vallott. Annyira jól szervezett volt, hogy az akció mögött nemcsak egy terroristavezér, hanem egy egész állam áll, hiszen rengeteg támogatója van Osama Bin Ladennek. (10 é. F., Komárom)
• Két repülõ belecsapodótt a világkereskedelembe csapodot be. Több mint 100 millió halott volt. (11é. L., Mohács)
• Eltéritetek a repülöt és pecsapodott new york épületébe. (10 é. F., Mohács)
• A Szeptember 11.-én összeomlott. A világkereskedelmi Központ egyetlen megmaradt homlokzati elemét is elszálitották de csak azért, hogy megmaradjon az utokornak. (12é. F., Mohács)
• A Felhõkarcoló neki ment az épületnek és az épületbe 120 ember volt. (11é. L., Sátorhely)
• A Felhö karcolo nekiment a 120 emeletes épületnek. Zereltek bele még bombát is és amikor nekiment a repülõ azután felrobant mind a hét épületnek. (11é. L., Mohács)
• A Földkarcoló neki ment az épületnek és az épületbe 120 ember volt. (11é. L., Mohács)
• Igen. Az történt volt három repülõ 1 háznak 2 háznak 3 óceánba zuhantak enyi (13é. F., Ács)
• Én azt tudom, hogy három repülõ összeütközött és sok épület öszedult és sokan meghaltak és sokan megsérültek. (15é. L., Töttös)
• Terrortámadás történt és két repülõ csapott be a Wörtlen Centerbe... (13é. L., Bóly)
• Egy repülõgép belecsapódott a Wördley Centerbe. (13é. L., Bóly)
• Terrortámadás történt Amerikába. Repülõ gépek csapódtak be a New Trade Centerbe és a Pentagonba. Több tízezer ember halt meg. (13é. L., Bóly)
• Az Afganisztáni "Maffia" lebombázta a kereskedelmi bankot és a Pentagont, azaz a repülõket irányították az épületekbe. (16é. F., Mohács)
• Igen tudom! Annyit tudok, hogy utas repülõgép belerepült egy Kereskedelmi Bankba, sajnos rengeteg halott esett áldozatul! (16é. L., Bóly)
• Oszama Bin Laden megtámadta Amerikát. Két repülõt 30 ezer utassal elküldött 2 nagyobb épületre. De most az Amerikaiak megakarják támadni a Terroristákat. Egypár héttel ezelõtt az Amerikaiak metámadták Affganisztánt. (16 é. L., Bóly)
• Bill Laden a terorista 2 repülõt eltérítettett Amerikába a Kereskedelmi Bankba. (16é. Bóly)
• Három repülõgépet eltéritettek és beleirányitották a felhõkarcolókba, egy pedig lezuhant a pentagonba. A támadásokért Oszáma Bin Laden a felelõs. Már emberek meghaltak a fekete himlõben. Levelekben küldik a fertõzõ vírusokat, elnököknek. Mindenki rettegésben él, félnek a lépfenétõl. (16é. F., Villány)
• Hát szeptember 11.-én két Boeing belecsapódott a Walle-Street Center két felhõkarcolótornyába és késõbb a Pentagonba is és bombákat robbantottak. (13é. F., Bóly)
• A teroristák eltéríteték a repülõgépeket és Amerikába beleütközött a Felhõkarcolóba és az leomlott. Az egyik rádölt a mellete lévõ iker Felhõkarcolora. A területen belrítette a hamu, és a por mindent. Majd a Tõzsdébe is egy másik beleütközött. Öszszesen négy repülõt térítettek el. (14é. L., Bóly)
• Amerikában terrortámadás történt, két repülõ belecsapott a Fehérházba, az Afganisztánok követték el. (12é. L., Bp.) • Azt hogy kettõ gép a világ kereskedelmi központ és a pentagonra egy 3. gép zuhan a 4.-et már a pilóta valószínûleg eltérítette és egy mezõ zuhant le. (12é. F., Bp.)
• Két repülõt eltérítettek, és ez a két repülõ fontos épületeket rombolt szét, és nagyon sok ember meghalt. (12é. L., Bp.) • Azt hogy az Osama Bun Laden emberei nekimentek a Wolt Trade Centernek. (10é. L., Bp.)
• Meg támadtak Amerika 4 repülõvel 110 emeletes házat és felgyuladt és 80. emeletrõlis ugrotak kifelé. (11é. F., Bp.)
• World Trade Centert kirabolták. (10é. L., Bp.)
• Két repülõ belerohant az épületbe. És most vissza támadnak Amerikából. (11é. Bp.)
• Az iker tornyokba 18 percnyi különbségel repülõk csapotakbe. (10,5é. L., Bp.)
• Repülõgép támadás történt amerikában. (11é. F., Bp.)
• Amerikában nemrég kettõ repülõgép csapódott össze. Ennek következtében nekiütköztek egy épületnek. (9é. L., Komárom) • Osza Lábin Láde fekete vírust csinál és ökkezték. Nem az Amerikaiak. (9é. L., Kecskemét)
• Valakik felrodantoták Empájer szilbingert. (11é. F., Mosonmagyaróvár)
• Repülõket elvezedték a terroristák. Nekimentek a felhõkarcolók. A terroristák megtámadták Amerikát. Kb. 6000 ember halt meg. Eltérítették a repülõt a terroristák. (12é. L., Szõdcsörög)
• Terroristák félrevezettek 4 repülõt. Ebbõl kettõt a Világkereskedelmi Központba vezettek. Itt kb. 6000 embert halt meg. Egy másikat a Pentagonba vezettek. Az amerikaiak szerint Osama Bin Laden áll a támadás mögött. (12é. L., Jászszentandrás)
• Amerikában a teroristák ketõ utasszálitó repülöt eltéritettek a Világkereskedelmi köszpontb egy harmadik gép lezuhant a pentagon épületére. Körülbelül 6000 ember vesztete életüket mert övedült a Világkereskedelmi köszpont. (12é. F., Gölle) • Bombáztak és szét bombázták a házakat. (10é. L., Tápióbicske)
• Háború folyik és elpusztítottak egy anyahajót és megöli Worlad Trade Center lebombázták és azóta tart a háború. (10é. F., Veszprém)
• 3 repülõ gép belecspodott és több-tizezer ember meghalt ahogy a két szembe karcolo összedölt. (11é. L., Tápiószentmárton)
• 3 vagy 4 repülõ bele hajtott pár híres épületbe és azt is tudom, hogy ki Osáma Bil Laden Afganistan. (11,5é. F., Oroszlány)
• Egy repülõ belecsapot az egyik tetejébe, majd a másik repülõ át ment a házon és felrobbant. (11é. L., Esztergom)
• Amerikában lerombolta a világkereskedelmi központot, véleményük serit Oszobini Lábin. (13é. F., Kaposvár)
• Egy terror támadás következtében összeomlott a villág kereskedelmi épület mely a pentagon épületének egy részét levitte. Ez azért történt mert eltérítettek három gépet amelyek a világ kereskedelmi épületébe zuhantak. U.i.: Ohzavadin Ladent gyanúsítják. (11é. F., Pápa)
• Amerikában támadás történt és több ezer ember halt meg. És a nagy épület nagy része több mint a fel leomlott. (11é. Monor)
• Három repülõ belement a világ kereskedelmi köszpontba. Mivel eltérítették. (10é. F., Jánossomorja)
• Lezuhant két repülõgép és súlyos károkat okozott és rengeteg ember halt meg benne. (11é. L., Fót)
• Egy terrorr csapat belerepült a világ legnagyobb épületébe. Sajnos sok ember meghalt. Néhányan meg menekültek. 150 emeletes volt az épület. (10é. L., Kölked)
• Az történt hogy túnibtok eltérítettek egy utasszállító gépet és belerohantak a világ legmagasabb tornyába. (10,5é.. F., Székesfehérvár)
• Teroristák fel száltak a repûlögépre elment Amerikába és 150 emeletes és szétdölt sok áldozat volt a romok alatt és mégnéztem a tévébe és ez szomorú. (F., Érd)
• Neki ment a repülõ a világ, legnagyobb házának. (10é. F., Kiskunmajsa)
• Nekimen 4 hának mer egy kovista. (9é. L., Szárliget)
• 09. 11.-én legalább 4 db repülõgépet térítettek el amik egymás után lezuhantak: 2 db ugyanaba a világkereskedelmi központra majd a másik 2 kicsit arrébb a Pentagonra. Az amerikai elnök háborút akart a terroristák ellen. A feltételezett gyanusítot az abgán Oszamabin Laden. (12é. F.)
• A világkereskedelmi központba beleütközött két repülõ. 110 emeletes felhõkarcoló volt és porrá omlott kb. 6000 ember halt meg. A fehérházba is bele akartak ütköztetni egy repülõt de az mellé esett és a robbanásban felgyulladt a ház. Az elkövetõ Osama Bin Laden volt. Most õ a világ elsõ számú bûnözõ. Amerika támadást indított Afganisztán ellen. (12é. F.)
• Össze dölt a Pentagonak két tornya. Iszonyú nagy rombolás lehetett sírtak az emberek féltek. Eltéritetek sok repülõt. De egyesek szerint nem Osama Bin laden van a dologban mert kaptak névtelen esemesket amelyekben laden hizelgöen ír. (13é. L.)

2. Emlékszel, hogyan tudtad meg, hogy mi történt Amerikában? Szüleid beszéltek veled errõl? Õk mit mondtak, mi történt?

Az erre a kérdésre adott válaszok százalékos eloszlását egy táblázatba foglaltuk.
A táblázatból jól leolvashatóak a különbségek és az összefüggések: a diákotthonban lakó (gyengénlátó) tanulók és az otthon lakó (szülõvel minden nap találkozó) gyerekek kitõl, honnan értesültek az eseményekrõl. (A táblázat a nyomtatott verzióban megtekinthetõ.)

És amiket hozzáfûztek:
• Már azon a napon megtudtam ezt a szörnyû tragédiát, melyet minden csatornán mutattak. Szüleim is szörnyülködve nézték a tévét, amelyben ott volt a tragédia. (14é. F., Dömös)
• Apukámtól tudtam meg és vagy 3 órát néztük a tv-t, eleinte el se akartuk hinni, és rögtön a háború jutott az egész család eszébe, tudtuk, hogy Amerika ezt nem hagyja anyiban. Elsõnek még arra is gondoltunk, hogy ez az egész egy színjáték, de ezt a gondolatot gyorsan elhesegettük. Hihetetlen, hogy az ember mikre képes... (14é. L.,Visegrád)
• A Híradóból tudtam meg, mi történt. Szüleim igazán nem beszéltek velem a dologról. A katasztrófa utáni eseményekrõl a lapokból és a híradó különkiadásából értesültem. (12é. F., Szigethalom)
• A televízióban láttam élõben. (10é. L., Gyergyószentmiklós)
• A híradóból és a szüleimtõl tudom. A szüleim azt mondták, hogy az Iszlámok bombázzák Amerikát. (11é. L., Gyergyószentmiklós)
• Akkor hallottam, amikor haza jöttem, tata temetésérõl. A tévébõl tudtam meg, a híradóban. Megkérdeztem a szüleimtõl, és õk azt mondták, hogy közeleg a 3. világháború. (12é. L., Gyergyószentmiklós)
• Akkor beszélgettünk róla elég sokat, mostanában már nem nagyon. Azóta minden este imádkozok az Amerikaiakért. (11é. L., Feldebrõ)
• A szüleimmel sokat beszéltem errõl. õk azt mondták, hogy ne féljek, biztos nem lesz súlyosabb következménye. De én ebben nem vagyok olyan biztos. (12é. L., Feldebrõ)
• A tévébõl tudtam meg sok mindent. Az újság is sokat írt róla. A szüleimmel is beszélgettünk róla, és azt is gondolom mindet azért nem közölnek a riportok és szerintem nem minden igaz abból amit állítanak. A szüleim szerint ezek ("az emberek a legbutább állatok") Iskolás buszt felrobbantani?! (13é. L., Feldebrõ)
• Anyukámék is mondták nekem, de bõvebben a televízióban láttam az eseményeket. Félnek õk is hogy Magyarországon kitörhet a háború, de remélem ki kerülne minket ez a tragédia. (14é. L., Feldebrõ)
• Aszt monanták a szüleim hogy meg fög történi a harmadik világ háború és még aszt monták hogy lehet hogy ujrakezdödik az ösemberiség meg a dinoszauruszok. (11é. L., Mohács)
• A tévében láttam. Igen. Azt mondták, hogy Arab terroristák keverik a szart Amerikában. (9é. L., Mohács)
• A televízió híreibõl értesültem a szörnyû hírrõl. A nagymamám azt mondta, hogy ez egy terrortámadás volt Amerika ellen és ebbõl háború lesz. Azt is mondta, hogy nem érti miért nem a szabadságszobrot támadták meg hiszen ez Amerika jelképe és ez lett volna a megalázás legjobb módja. Szerinte a megalázás volt a terroristák célja. (12é. L., Mohács)
• A tévében levetittették onann tudom, hogy háború van. Lelötek egy magyar helikoptert. (12é. F., Ács)
• A szüleim nem mondták de az igazgató néni mesélt rola és sog gyerek. (12é. F., Gölle)
• A 27 éves tesomtól a bombázást. (10é. F., Veszprém)
• Ósztályfõnökömtõl: bele csapódott egy épületbe. (11é. F., Dozmat)
• Beszélgetek velem a szüleim és azt mondta, hogy ez nagy tragédia. (11é. L., Tápiószentmárton)
• Azt hogy Amerikában két repülõ belecsapott a legnagyobb építmények. (11é. L., Esztergom)
• Hát az Apukám nagyon sajnálja a szerencsétlen embereket. (13é. F., Kóka)
• Ugy tutam meg hogymutaták a tévében és a szüleim monták. (13é. F., Kaposvár)
• Anyuval nem beszéltünk róla mert rettenetes volt. (11é. L., Fót)
• Úgytutam meg hogy látam, a hiradóban is látam, meg monták a tanárokis. (10é. F., Kiskunmajsa)
• Igen beszéltem anyával beszéltunk anya lata a tévében. (9é. L., Szárliget)
• Úgy tudtam meg, hogy kb 10–12 cikket olvastam és a híradóban is volt. Anyukám is és Apukám is mondta. A szüleim beszéltek velem, azt hogy, nagyon nagy csapás volt ez Amerikának. õk is azt tudták mi történt mint én. (12é. F.)
• Én amikor haza mentem akkor láttam a tévében. Itt a suliban meg is emlékeztünk az elhunytakról. (13é. L.)
• A sajtó és a tv által tudtam meg 4 napig csak ez volt a híradóban konkrét téma volt és a család egybehangzó véleménye volt, hogy aki ezt csinálta az nem normális. Szerintünk az egész nép elég fanatikus. (13é. F.)

3. Azóta sokat vagy keveset gondolsz arra, ami Amerikában történt? Mikor és miért szokott eszedbe jutni?

Híradó alatt: 115
Keveset gondol: 59
Az ártatlan áldozatokra gondol: 53
Nem gondol: 44
Az áldozatok rokonaira, az ott élõkre gondol: 36
Mert fél: 28
Töpreng a következményeken: 28
Ha repülõt lát: 26
Este, álmodik is esetleg: 25
Mert sokan beszélnek róla: 25
Élnek kint rokonai, ismerõsei: 7
Ha Amerika szóba jön, vagy angol szót hall: 7
Ha erõszakról beszélnek: 6
Ha akciófilmet lát: 6
Ha építkezést lát: 6
Játék közben: 6
Ha egyedül van: 5
Ha a tévében szomorú eseményt, tragédiát lát: 5
Történelem órán: 3

Néhány, teljes egészében idézett, konkrét válasz:
• Igen, sokat gondolokrá mert mert félek, hogy hozzánk is eljutt a terrortámadás. (11é. L., Mód)
• Sokat gondolok rá és nagyon sajnálom az amerikai állampolgárokat, áldozatokat. (11é. F., Taktaharkány)
• Sokat. Amikor a híradót nézem, mert a tévé éjjel-nappal arról beszél, hogy most Amerika ezt csinál, Amerika azt csinál. (13é. F., Szerencs)
• Igen, sokat gondolok rá, hiszen ez a tragédia megérdemel ennyit. Akkor szokott eszembe jutni, amikor valami tragédiát látok a tévében, vagy egy arab embert. (14é. F., Dömös)
• Sokat gondolok arra a szerencsétlenségre. Esténként szokott eszembe jutni. (14é. F., Pilismarót)
• Nem sokat gondolok rá, de mivel ez mostanra már egy köztéma, minden nap hallok róla egy-két dolgot, amit még nem tudtam. (13é. F., Gyergyószentmiklós)
• Sokat, mert szeretem Amerikát s mindig eszembe jut, amikor egy angol szót hallok. (10é. L,. Gyergyószentmiklós)
• Végül is Amerika nagy ország és bármire képes. Ha továbbra is támadókat küld a városokra, és felhasználják a biokémiai anyagokat, akkor a világ hiába kellett megteremjen. (12é. L., Gyergyószentmiklós)
• Szoktam mert félek, hogy nálunk is kitör és elveszthetem a családomat és a falumat ahol fölnõttem. Meg a barátaimat és sajnálnám a kis községet ami a miénk az az Feldebrõt. (14é. L., Feldebrõ)
• Az Afganisztániaiak szerintem nagyon "normálatlanok", mert amikor megszületik egy kisgyerek fegyvert vesznek neki és 6 éves korába már a vállán kell tudni tartani. (10é. L., Pétfürdõ)
• Úgy gondolom, nekünk nem ezzel kell foglalkoznunk. (11é. F., Veszprém)
• Sokszor eszembe jut, mert a nõvérem kint él (15é. L., Komárom)
• Mindig ez jár a fejemben, mert anyukám kint él. (15é. F., Komárom)
• Miért löték le a magyar helikoptert nem fér a fejembe. (12é. F., Ács)
• Nem érdekel. Csak akkor jön szóba, ha a haverokkal röhögni akarunk. (14é. F., Bóly)
• Sokat gondolok, mert a keresztszüleim ott élnek. (12é. L., Bp.)
• Sokat gondolok arra a percre amikor láttam a tévében. Nagyon sajnálom õket és azokat az embereket akiknek a szerettei meghaltak. Fõleg azt a hölgyet akinek a fia amerikában ott volt. (12é. L., Bp.)
• Nem túl sokat, de gondolok rá, fõleg akkor, ha azt hallom, hogy emberek haltak meg. (12é. L., Bp.)
• Sokat, és akkor amikor nézek vagy hallok vagy mondok valami tragikus történetet. (10 és fél, L., Bp.)
• Sokat amivel sok helyen van kiírva Amerika. (10,5é. L., Bp.)
• Sokat jut az eszembe. Mégpedig reggelenként és azért mert benne marad a fejedben. (11é. F., Bp.)
• Keveset szokot. Nem akarom elmondani. (9é. L., Karancsalja)
• Én nem sokat gondolkozom róla. Mert az iskolában délelõtt tanulok. Délután leckét írok és lemosom a táblát. Mert én vagyok a táblafelelõs. (9é. L., Komárom)
• Nem félek kitartok ha meg támagyák Magyarországot nem félek ki tartok. (9é. L., Kecskemét)
• Mindig az jár az eszemben. A repülõkrõl, az emberiségrõl. (12é. L., Szõdcsörög)
• Sokat. Harcról hallók, vagy szegény embereket látok. (12é. L., Jászszentandrás)
• Azért szokott az eszembe jútni mikor valamilyen baleset történik valamikor. (11é. L., Tápiószentmárton)
• Mostanában egyre többet álmodom ezzel. (11,5é. F., Oroszlány)
• Otthon, amikor nézem a tévét, és a terror támadásról van szó. Nem igazán szeretek erre gondolni, mert félek. (10é. L., Baj)
• Akor szoktam ere gondolni havalami rosz történt a világban. (13é. F., Kaposvár)
• Igen sokat szoktam gondolni mert ottlakott a mamá bátyája. (11é. F., Pápa)
• Nem olyan sokszor szoktam rágondolni. Csak akkor mikor valaki repülõvel utazik. (10é. L., Kölked)
• Mert szerintem voltak ott filmforgatók és õk meghaltak. (10,5é. F., Székesfehérvár)
• Keveset tudok rola (9é. L., Szárliget)
• Amikor egyedül vagyok eszembe jut mert nincs mire gondolnom és ez az esemény nagyon szomorú. (12é. F.)
• Én azóta úgy nem sokszor de nem is kevésszer gondoltam rá. Akkor szokkott eszembe jutni amikor a híradot nézem és halálról látok képeket. Azért szokott eszembe jutni mert, egy ilyen dolgot nem lehet elfelejteni. Mert, olyan sok ember halt meg hogy, az döbbenetes. (12é. F.)
• Én sajnálom amerikát és döbbenetes hogy Bush mennyire kiáll a népe mellet nem õ a terolista mert õ csak a népét védi. (13é. F.)

4. Szerinted mi lesz az amerikai események folytatása? Mi fog történni végül?

(Hosszú) háború: 119
Amerika legyõzi Afganisztánt: 62
Világháború: 62
Megtalálják a tettest, megbüntetik, béke lesz: 45
Nem tudja: 37
Amerika visszavág: 33
Biológiai, vegyi fegyverek bevetése: 24
Háború, melyben Mo. is érintett: 14
Világvége, teljes pusztulás: 9
Amerika alulmarad: 8
Megegyeznek: 7
Kit érdekel?!: 3
• Reménykedünk abba hogy nem fog történni nagyobb katasztrófa és békében fognak élni az emberek Amerikába. (11é. L., Mód)
• Az amerikaiak visszavágnak az Avgánoknak. Oszamaki Ládent elkapják. (11é. F., Taktaharkány)
• Az Amerikaiak legyõzik az afgánokat, és bíróság elé állítják Oszamabin Ladent. (13é. F., Szerencs)
• Amerika nem fogja ennyiben hagyni és súlyosan meg fogja torolni ezt a támadást. Amerika a vadászgépekkel addig fogja bombázni az arabokat ameddig el nem pusztítják az Arabok vezetõjét Osama Bin Ladent. (14é. F., Dömös)
• A világ nem engedheti meg a háborút, csak sajnos túl sokan akarják ezt a háborút, talán nem is tudják, mit akarnak. Amerika minden esetben vissza fog vágni. (14é. L.,Visegrád)
• Szerintem, ha sokáig bombázzák Afganisztánt, akkor az esetleges ellentámadások miatt akár komoly háború is kialakulhat. (12é. F., Szigethalom)
• Mivel Amerika már megtámadta a tálibok hadiszállásait és több bombát is ledobott, kitörhet egy komolyabb háború is Amerika és Afganisztán között, de nem hiszek azokban a híresztelésekben, hogy világháború lesz. (13é. F., Gyergyószentmiklós)
• Megtalálják Osama bin Ladent és lecsukják. (10é. L., Gyergyószentmiklós)
• Szerintem az Iszlámok befejezik a terror támadásokat és jóváteszik bûnüket. (11é. L., Gyergyószentmiklós)
• Háború lesz, és a jobb gyõz mint mindig. (9é. L., Ercsi)
• Az Amerikaiak lebombázzák Afganisztánt, romba döntik válasz képpen. (8é. L., Ercsi)
• Szerintem az fog történni, hogy Amerika és Aganisztán öröké haragudni fognak egymásra, és állandóan lövöldözni fogják egymást. (11é. F., Aldebrõ)
• Afganisztán beveti a biofegyvereket és Amerikában nagy megbetegedések lesznek. (12é. F., Feldebrõ)
• Remélem az Afganisztánok megondolják magukat és ez a lázadás befog fejezõdni. És az Amerikaiak józan ésszel fognak gondolkozni és a háború nem fog bekövetkezni. (11é. L., Feldebrõ)
• Az amerikaiak a földel fogják egyenlõvé tenni Afganisztánt. Remélem nem használnak biológiai fegyvereket majd. Jó, ha ezer afgán marad a világon meg. (12é. F., Feldebrõ)
• Az Amerikaiak nagyon meg fogják szívni, mert az Afganisztániak sokkal okosabban mint az Amerikaiak. (12é. L., Feldebrõ)
• Még több helyen tör ki a háború és Magyarország egyszercsak eltûnik a föld színérûl! Jó lenne ha végre befejeznék és ez miatt a jó filmek ne maradjanak el!!! És ne lövöldözzenek össze vissza! (14é. L., Feldebrõ)
• Meghalunk. (13é. L., Siklós)
• Hallottam hogy lehet Amerikába most Holliwood fog következni. (12é. L., Máriagyûd)
• Hát felépítik a World Trade Centert, de csak 50–60 emeletesre. De viszont vírust küldött Bin Laden Floridába és így nem tudom mi lesz. (10é. L., Siklós)
• Szerintem világháború lesz de én nem szeretrném, mert kicsi vagyok és nem szeretnék meghalni. (9é. F., Nyomár)
• Én szerintem folytatódik a nagy tragédia, támadás. És lehet, hogy ég a támadástól nagyobb becsapódás is lehet. ((10é. L., Nyomár)
• Szerintem nem biztos, hogy megtámadják Amerikát, de az is meglehet, hogy megtámadják. (9é. F., Nyomár)
• Csak higgadt gondolkodással és erõszak nélkül lehet megoldani a helyzetet. (11é. F., Veszprém)
• Nem tudom, mert nem vagyok jövõbe látó!!!! Egyébként is kit érdekel. (12é. L., Veszprém)
• Az amerikaiak el fogják osarobi ládemmet. (10é. F., Mohács)
• Újból fel fogják építeni. És a háborúnak vége lesz. (11é. L., Mohács)
• Ki halnak a tálibok (13é. F., Ács)
• Szerintem a terrorok nyugottan lelketlenül fogják csinálni tovább. Mert álítólag mindenhol vannak emberei. És még azt is hallotam, hogy lassan mindenki meghal. (14é. Bp.)
• Szobjetunió 10 évig harcolt de nem gyõzték le az Agganisztánokat. Többet nem tudok! (12é. L., Bp.)
• Szerintem valahogy megfognak beszélni mindent, és békében élnek tovább. (12é. L., Bp.)
• Reméljük hogy nem, de úgy látszik ez a szörnyû esemény következik majd be. (10,5é. L., Bp.)
• Szerintem Amerika megtámadja a tálibokat. A többit nem tudom. (11é. F., Bp.)
• Felrobbantják az épületet. (10é. L., Bp.)
• Visszatámadnak, meghalnak. (11é. Bp.)
• Megkeresik a sebesülteket. (11é. F., Bp.)
• Amerika nyer, és kitartanak. (9é. L., Kecskemét)
• Felrobantják Afganusztánt. (11é. F., Mosonmagyaróvár)
• Szerintem Amerika fog gyözni mert öket sokan támogatlyák. (12é. L., Csákvár)
• Szerintem végül mindenki meghal. (12é. L., Szõdcsörög)
• Szerintem Amerika fog nyerni. De lehet, hogy Afganisztán. (12é. L., Jászszentandrás)
• Énszerintem folytatodik a háború és nem lesz vége. (12é. F., Gölle)
• ország halál (10é. F., Veszprém)
• Nagyon sok lesz az elenõr és sok biztonságõr is lesz. (11é. L., Tápiószentmárton)
• Elég nagy hiba volt meg támadni Afganistant mert lehet hogy több fegyverük is lehet. (11,5é. F., Oroszlány)
• Magyarország is háborúba keveredik. Minden pusztaság lesz hazánkban. (10é. L., Baj)
• Az Amerikaiak beköltöznek hozánk és kérnek fegyvert és katonát és igy minketis belekevernek. (11é. L., Esztergom)
• Szerintem el fogják kapni a rendõrök a bûnösöket és megépítik megint. (13é. F., Kóka)
• Szerintem elkapják a tetest. (13é. F., Kaposvár)
• Szerintem vagyis remélem hogy nem fog elõfordulni még egyszer. (11é. Monor)
• Szerintem meg fogják találni a többi tettest is. (10é. L., Kölked)
• Meg fogják találni a töbi teroristtát. (F., Érd)
• Meg luntetik a terolistát (9é. L., Szárliget)
• Háború egy afganisztán ellen ami akár több évig is eltarthat. Az amerikai elnök azt mondta, hogy õk nem az Afgán nép ellen harcolnak, hanem a terrorizmus ellen. (12é. F.)
• Most megtámadták az Afganisztánokat de én nem vagyok benne biztos hogy Amerika nyer a háborúban mert Afganisztánnak biológiai fegyverei vannak. Volt a híradóban hogy nem tudnának ellene védekezni. Amerikának több embere van de Afganisztánnak jobb és több a fegyvere. (12é. F.)
• Mikor bombáztak az Amerikaiak az Afganisztánra akkor le zárul minden. (13é. L.)
• Amerika porig rombolja Afganisztánt (13é. F.)
• õk le fogják gyözni az arabokat és oszebedin ládent. (12é. L.)

*
2001. szeptember 11. - ennek a napnak a történelmi "jelentõségét" és jelentését, elõzményeit, következményeit stb. még sokan, sokáig fogják elemezni. A fenti válaszokból, a felmérésbõl az derül ki, és marad meg a gyermeki közérzet dokumentumaként, hogy a terrortámadás és a válaszlépések kezdete közötti, "tanácstalansági" idõintervallumban miként vélekedtek a magyar gyerekek arról, hogy mi történt, és arról, hogy mi fog történni. Mivel õk gyerekek, erre így fognak majd emlékezni; bárhogyan is ítéljék meg utóbb a történteket: ebben az idõpontban, gyerekkori élményként így élték át és így látták a "történelmi fordulópontot". (Szávai Ilona szerk.)

Részleges vagy teljes utánközlés kizárólag a forrás és a szerkesztõ megjelölésével engedélyezett: Szávai Ilona (szerk.): Fordulópont 2001/3


vissza